HORATIUS
(i. e. 65-i. sz. 8)
Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Így a költő jómódú fiúként nevelkedett, majd önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe. A Philippinél vívott csata Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horatiusnak ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy fegyvereit eldobva menekült, vagyis katonaszökevény lett, és meg sem állt Athénig, ahol békés otthont talált a nagyhírű iskolákban. Elragadták a görög költészet változatos versformái. Itt ismerkedett össze Vergiliusszal. Barátságuk otthon is, az irodalmi életben is Vergilius haláláig tartott.
Vergilius pedig Maecenason keresztül a legfőbb hatalomnak: Octavianusnak is beajánlotta Horatiust. Az egykori katonaszökevény tehát veszélytelenül hazatérhetett, Maecenas pedig a fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy nem kíván a politika közelébe kerülni. Hamarosan meg is jelent az „Epodusok könyve" című versgyűjtemény. Az „epodus" nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát. Horatiusnak ez az első könyve jórészt szatirikus, gúnyolódó életképekből állt. Augustus türelmesen kivárta, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedésre lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. Octavianus, a későbbi Augustus császár Actiumnál döntő győzelmet aratott, ezzel valósult meg Julius Caesar terve: az egységes, békés Római Világbirodalom.
Nunc est bibendum!” („Most inni kell!") - így kezdődik az ünneplő és ünneplésre szólító halhatatlan költemény.
„Aurea mediocritas" („Arany középút") volt Horatius jelmondata, s ez erkölcsi mértékké nemesült. „Carpe diem" („Használd ki a napot") - ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya. És az annyiszor ismételt jelmondat: „Dulce et decorum est pro patria mori" („Édes és díszes meghalni a hazáért") - maradandó harci jelszó egy egykori katonaszökevénytől. Szerelmi költészete minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, de sohase nősült meg.
Idős fővel írt, levélnek fogalmazott hexameteres tankölteménye, az „Ars poetica" („A költői művészet") évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek.
Horatius kétezer év után is az emberi erények és gyöngeségek szeretetre méltó értője és értetője.

 

(Az életrajzi ismertetők Hegedűs Géza írásaiból válogatott, rövidített részletek, a teljes elérhető: http://www.literatura.hu/irok/okor/okor.html)

 


oktatásra szánt verzió - minden jog fenntartva